Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2021-2023

Πρόεδρος: Καθ. Μπάσδρα Έφη

Αντιπρόεδρος: Δρ Αγγελόπουλος Γεράσιμος

Γεν. Γραμματέας: Σταθόπουλος Βασίλειος

Ταμίας: Εξάρχου Μαρία

Υπ. Δημ. Σχέσεων: Δρ Ροντογιάννη Αλίκη