Ημερίδα 11.08.2003, Roger Wise

Ημερίδα 11.08.2003, Roger Wise