Ημερίδα 8.2.2014 Matteo Beretta

Επιστημονική Ημερίδα για τη μέθοδο γλωσσικού συστήματος i-TTЯ

Εταιρεία Ορθοδοντικής & Γναθοπροσωπικής Μελέτης & Έρευνας

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2014

Dr. Nunzio Cirulli

Dr. Matteo Baretta

Η αισθητική στην Οδοντιατρική

 1. Η αισθητική στην Ορθοδοντική Θεραπεία
 2. Σύντομη ανασκόπηση στην γλωσσική ορθοδοντική θεραπεία
 3. Οι εξελίξεις

Το ολοκαίνουργιο i-TTЯ  ορθοδοντικό αγκύλιο: 2 εγκοπών αυτόδετης στήριξης

 1. Βασικοί τύποι των i-TTЯ  ορθοδοντικών αγκυλίων

Η μηχανική συμπεριφορά των αποστρογγυλεμένων ορθοδοντικών αγκυλίων

Οι κανόνες εφαρμογής των i-TTЯ  ορθοδοντικών αγκυλίων

 1. Μορφολογικές διαφορές μεταξύ των γλωσσικών επιφανειών και των επιδράσεών τους στον 3D έλεγχο των δοντιών
 2. Το επίπεδο του γλωσσικού τόξου
 3. Η μειωμένη γλωσσική επιφάνεια: το μισό i-TTЯ ορθοδοντικών αγκυλίων

Διάλειμμα για καφέ

Κλινική Εφαρμογή

 1. Άμεση τοποθέτηση
 2. Έμμεση παραδοσιακή τοποθέτηση
 3. Βοηθητικά συστήματα μεταφοράς.
 4. Το RM σύστημα συγκόλλησης
 5. Η γλωσσική τεχνική του i-TTЯ ευθέως ορθοδοντικού σύρματος.

Εμβιομηχανική του i-TTЯ Insubria συστήματος

 1. Εμβιομηχανική, το κέντρο της αντίστασης
 2. Η σημασία της εμβιομηχανικής κατά τη διάρκεια της κλινικής διαδικασίας (βήμα προς βήμα)
 3. Επιλεγμένος έλεγχος τριβής

Γεύμα

Ενδείξεις θεραπείας για την εφαρμογή του συστήματος i-TTЯ Insubria System

Αναφορές κλινικών περιστατικών

 1. Συνωστισμός των οδόντων της άνω ή κάτω γνάθου.
 2. Σταυροειδής σύγκλειση
 3. Πρόσθιο διάστημα
 4. Εμβύθιση πρόσθιων οδόντων (άνω και κάτω)

Ενδείξεις για τη θεραπεία πολύπλοκων κλινικών περιστατικών με την εφαρμογή του συστήματος i-TTЯ Insubria System

Αναφορά κλινικού περιστατικού

 1. Κλινικά περιστατικά χωρίς εξαγωγές δοντιών.
 2. Κλινικά περιστατικά με εξαγωγές δοντιών.
 3. Κλινικό περιστατικό με έλεγχο ροπής ενός δοντιού
 4. Κλινικά περιστατικά με έλεγχο ροπής των πρόσθιων δοντιών.
 5. Υβριδικά κλινικά περιστατικά (παρειακά και γλωσσικά)

Παραδείγματα, εξομοιώσεις και εφαρμογή των ορθοδοντικών συρμάτων και βοηθητικών σε Typodont (κλινικά παραδείγματα).

Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Συμπεράσματα