Ημερίδα 9.2.2013

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ημερίδας 9 Φεβρουαρίου 2013

08:00- 09:15 Γενική Συνέλευση Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. & Αρχαιρεσίες
09:15-10:30 Ίλεια Ρούσσου

Κρανιογναθικές διαταραχές & Ορθοδοντική. Υπάρχει συσχέτιση;
10:30-11:00 Χριστόδουλος Λάσπος

Το διοδικό Laser στο ορθοδοντικό ιατρείο
11:45-12:15 Διάλειμμα καφέ
12:15-13:15 Γιώργος Γούμενος

Καινοτομίες στην περιοδοντική θεραπεία του Ορθοδοντικού ασθενή