Σύστημα Αλληλοεπικάλυψης Εκτάκτων Ορθοδοντικών Περιστατικών (Σ.Α.Ε.Ο.Π.)

Σύστημα Αλληλοεπικάλυψης Εκτάκτων Ορθοδοντικών Περιστατικών (Σ.Α.Ε.Ο.Π.)

Αγαπητέ συνάδελφε,

Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ορθοδοντικής & Γναθοπροσωπικής Μελέτης & Έρευνας (Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.) συνεχίζοντας την παράδοση που ξεκίνησε για παροχή διευκολύνσεων και υπηρεσιών προς τα μέλη μας, καθιερώνει το σύστημα αλληλοεπικάλυψης μεταξύ των μελών, εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον για έκτακτα περιστατικά ασθενών κατά τη διάρκεια των επερχόμενων διακοπών του Αυγούστου.

Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, οι συνάδελφοι που θα εργάζονται στα ιατρεία τους κατά το παραπάνω διάστημα, καλούνται να δηλώσουν ημερομηνίες και ωράριο εργασίας στην Ε.Ο.Γ.Μ.Ε., η οποία θα τηρεί κατάλογο, όπου και θα μπορούν να προσφεύγουν προκειμένου να παραπέμψουν έκτακτα περιστατικά ασθενών τους, για το διάστημα που οι ίδιοι θα απουσιάζουν.  Τον παραπάνω κατάλογο οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι μπορούν να αναζητούν μετά την σύνταξή του, προκειμένου να παραπέμψουν έκτακτο περιστατικό στην ιστοσελίδα της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.