Οδοντιατρικοί Σύλλογοι Ελλάδος

Οι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι της Ελλάδος

Για να πληροφορηθείτε ποιοι είναι οι κατέχοντες τον νόμιμο τίτλο του ορθοδοντικού,

μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο της περιοχής σας.

Στον πίνακα παρατίθενται οι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι της χώρας και τα τηλέφωνά τους.

13. Οδ. σύλλογοι