Ιστορικό Διοικητικών Συμβουλίων

Δ.Σ. 2019-2021
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπάσδρα Έφη
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγγελόπουλος Γεράσιμος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σταθόπουλος Βασίλειος
ΤΑΜΙΑΣ: Ροντογιάννη Αλίκη
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Μάρκου Κωνσταντίνος

Δ.Σ. 2016-2018
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καρδαρά Δήμητρα
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγγελόπουλος Γεράσιμος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:Σ ταθόπουλος Βασίλειος
ΤΑΜΙΑΣ: Μάρκου Κωνσταντίνος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Ροντογιάννη Αλίκη

Δ.Σ. 2014-2016
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καρδαρά Δήμητρα
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγγελόπουλος Γεράσιμος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στάμου Εύη
ΤΑΜΙΑΣ: Μάρκου Κωνσταντίνος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Σταθόπουλος Βασίλειος

 

Δ.Σ. 2012-2014
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δαμανάκης Γεώργιος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγγελόπουλος Γεράσιμος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σταθόπουλος Βασίλειος
ΤΑΜΙΑΣ: Μάρκου Κωνσταντίνος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Εύη Στάμου

Δ.Σ. 2011-2012
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δαμανάκης Γεώργιος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγγελόπουλος Γεράσιμος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σταθόπουλος Βασίλειος
ΤΑΜΙΑΣ: Ματούλα Σταματία
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Στάμου Εύη

Δ.Σ. 2009-2010
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγγελόπουλος Γεράσιμος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πανδής Νικόλαος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σταθόπουλος Βασίλειος
ΤΑΜΙΑΣ: Δαμανάκης Γεώργιος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Στάμου Εύη

Δ.Σ. 2007-2008
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγγελόπουλος Γεράσιμος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καρδαρά Δήμητρα
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σταθόπουλος Βασίλειος
ΤΑΜΙΑΣ: Δαμανάκης Γεώργιος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Πάλλης Στέφανος

Δ.Σ. 2005-2006
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σταθόπουλος Βασίλειος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπιτσάνης Ηλίας
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αγγελόπουλος Γεράσιμος
ΤΑΜΙΑΣ: Δαμανάκης Γεώργιος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Τζαννέτου Σαπφώ

Δ.Σ. 2002-2004
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σταθόπουλος Βασίλειος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπιτσάνης Ηλίας
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αγγελόπουλος Γεράσιμος
ΤΑΜΙΑΣ: Δαμανάκης Γεώργιος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Κωνσταντώνης Δημήτριος

Δ.Σ. 2000-2002
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σιδέρης Χρήστος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατσαβριάς Ηλίας
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αγγελόπουλος Γεράσιμος
ΤΑΜΙΑΣ: Σταθόπουλος Βασίλειος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Καρδαρά Δήμητρα

Δ.Σ. 1998-2000
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατσαβριάς Ηλίας
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σιδέρης Χρήστος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αγγελόπουλος Γεράσιμος
ΤΑΜΙΑΣ: Σταθόπουλος Βασίλειος
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Λιβιεράτος Φαίδων

Δ.Σ. 1996-1998
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατσαβριάς Ηλίας
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νταλάσου Κωνσταντίνα
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σταθόπουλος Βασίλειος
ΤΑΜΙΑΣ: Ζαρμπή Κατερίνα
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Αγγελόπουλος Γεράσιμος

Δ.Σ. 1994-1996
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπιτσάνης Ηλίας
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σιδέρης Χρήστος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κατσαβριάς Ηλίας
ΤΑΜΙΑΣ: Κολιοπούλου Ελένη
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Σταθόπουλος Βασίλειος

Δ.Σ. 1993-1994
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπιτσάνης Ηλίας
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σταθόπουλος Βασίλειος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κατσαβριάς Ηλίας
ΤΑΜΙΑΣ: Κολιοπούλου Ελένη
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος

Δ.Σ. 1992-1993
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημητριάδης Αβραάμ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπιτσάνης Ηλίας
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κατσαβριάς Ηλίας
ΤΑΜΙΑΣ: Κολιοπούλου Ελένη
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Σταθόπουλος Βασίλειος

Δ.Σ. 1990-1992
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημητριάδης Αβραάμ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπιτσάνης Ηλίας
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κατσαβριάς Ηλίας
ΤΑΜΙΑΣ: Κολιοπούλου Ελένη
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Σιδέρης Χρήστος

Δ.Σ. 1988-1990
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κωνσταντινίδης Ελευθέριος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημητριάδης Αβραάμ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κατσαβριάς Ηλίας
ΤΑΜΙΑΣ: Κολιοπούλου Ελένη
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Παπακωνσταντίνου Σταύρος

Δ.Σ. 1987-1988
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ασλανίδης Παναγιώτης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάκου Μαργαρίτα
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κατσαβριάς Ηλίας
ΤΑΜΙΑΣ: Κολιοπούλου Ελένη
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Μυλωνάς Βασίλειος

Δ.Σ. 1986-1987
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάκου Μαργαρίτα
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπιτσάνης Ηλίας
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κατσαβριάς Ηλίας
ΤΑΜΙΑΣ: Κολιοπούλου Ελένη
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Νταλάσου Κωνσταντίνα
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Σιδέρης Χρήστος