Ιστορικό συναντήσεων Ομάδας "Μελέτης Γλωσσικής Ορθοδοντικής" Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.

Συνάντηση Ομάδας "Μελέτης Γλωσσικής Ορθοδοντικής" Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2010, 10.00' - 13.00'

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Συνάντηση Ομάδας "Μελέτης Γλωσσικής Ορθοδοντικής" Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.

Σάββατο, 24 Απριλίου 2010, 10.00' - 13.00'

1. Γλωσσική ορθοδοντική με την τεχνική Ingognito - Εισηγητής Εισηγητής Στέφανος Καρακουσόγλου
2Περιήγηση στην ιστοσελίδα της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. - Εισηγητής Κωνσταντίνος Μάρκου
3. Παρουσίαση προϊόντων της Εταιρείας Dentofair / Γ. Παπαδημητρίου Α.Ε.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Συνάντηση Ομάδας "Μελέτης Γλωσσικής Ορθοδοντικής" Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009, 10.00' - 13.00'

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Συνάντηση Ομάδας "Μελέτης Γλωσσικής Ορθοδοντικής"
Σάββατο, 16 Μαΐου 2009, 10.00' - 13.00'

Παρουσίαση περιπτώσεων - Εισηγητής Δημήτριος Σταυρόπουλος
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Συνάντηση Ομάδας "Μελέτης Γλωσσικής Ορθοδοντικής"
Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2008, 10.00' - 13.00'

Παρουσίαση τεχνικής "τροχισμού ομόρων επιφανειών" - Εισηγητής Γεράσιμος Αγγελόπουλος
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Συνάντηση Ομάδας "Μελέτης Γλωσσικής Ορθοδοντικής"
Σάββατο, 19 Απριλίου 2008, 10.00' - 13.00'

1. Παρουσίαση περιπτώσεων - Εισηγητής Ματθαίος Σανούδος
2. Παρουσίαση προϊόντων της Εταιρείας Dentofair / Γ. Παπαδημητρίου Α.Ε.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Συνάντηση Ομάδας Μελέτης Γλωσσικής Ορθοδοντικής
Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2008, 10.00' - 13.00'

1. Παρουσίαση περιπτώσεων - Εισηγητής Σαπφώ Τζαννέτου
2. Παρουσίαση περιπτώσεων - Εισηγητής Ηλίας Καθοπούλης
3. Παρουσίαση προϊόντων της Εταιρείας Ormco / Dentofair A.E.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Συνάντηση Ομάδας "Μελέτης Γλωσσικής Ορθοδοντικής"
Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2007, 10.00' - 13.00'

1. Παρουσίαση περιπτώσεων - Εισηγητής Ματθαίος Σανούδος
2. Παρουσίαση προϊόντων της Εταιρείας Μ. Βιτσαρόπουλος Α.Ε.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Συνάντηση Ομάδας Μελέτης Γλωσσικής Ορθοδοντικής
Σάββατο, 30 Ιουνίου 2007, 10.00' - 13.00'

Εναρκτήρια συνάντηση μελών study club