Ιστορικό συναντήσεων Ομάδας μελέτης «συνεργασίας Ορθοδοντικής με άλλα γνωστικά αντικείμενα της Οδοντιατρικής»

Συνάντηση ομάδας μελέτης «συνεργασίας Ορθοδοντικής με άλλα γνωστικά αντικείμενα της Οδοντιατρικής»

Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013

Θέμα: «Τυχαιοποιημένα Ελεγχόμενες Μελέτες στα πλαίσια της Ορθοδοντικής / Οδοντιατρικής βασισμένης στη τεκμηρίωση»

Εισηγητής: Νίκος Πανδής

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Συνάντηση ομάδας μελέτης «συνεργασίας Ορθοδοντικής με άλλα γνωστικά αντικείμενα της Οδοντιατρικής»

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2009

1. Παρουσίαση περιπτώσεων - Εισηγήτρια Σταματία Ματούλα

2. Παρουσίαση περιπτώσεων - Εισηγητής Γεράσιμος Αγγελόπουλος

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Συνάντηση ομάδας μελέτης «συνεργασίας Ορθοδοντικής με άλλα γνωστικά αντικείμενα της Οδοντιατρικής»

Σάββατο, 14 Μαρτίου 2009

1. Εναρκτήρια συνάντηση μελών

2. Παρουσίαση Πρώιμης ορθοδοντικής θεραπείας - Εισηγητής Δρ. Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος.

3. Παρουσίαση περιπτώσεων - Εισηγητής Κώστας Ουλής