Ημερίδα Bjorn Zachrisson, 22-23.11.1997

Ημερίδα  Bjorn Zachrisson, 22-23.11.1997