Ημερίδα 7.3.2020 Jansοn Guilherme

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΈΡΕΥΝΑΣ
Σεμινάριο Καθ. Guilherme Janson, Σάββατο, 7 Μαρτίου 2020

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Καθ. Guilherme Janson
ΘΕΜΑ: «Ορθοδοντική θεραπεία & συγκράτηση σε περιπτώσεις με ασσυμετρία»
ΤΟΠΟΣ: Ξενοδοχείο Intercontinental - Αίθουσα Athenaeum Conference Centre
ΕΓΓΡΑΦΗ: 20€ - Φοιτητές Ελεύθερη είσοδος

Βιογραφικό Σημείωμα
Professor of the Orthodontic Department at Bauru Dental School – University of São Paulo (FOB-USP).
Visiting fellow at the Orthodontic Department of the University of Toronto. Brazilian Board of Orthodontics certified.
Vice-Dean – Bauru Dental School – University of São Paulo (FOB-USP). Deputy Superintendent of the Hospital for Rehabilitation of Craniofacial Anomalies – University of São Paulo (HRAC-USP).

Περίληψη σεμιναρίου
«A systematic approach to diagnosis and treatment of asymmetric malocclusions»

Based on scientific evidences a systematic approach has been developed to diagnose and assist handling of asymmetric malocclusions with specific treatment protocols. This lecture will describe this systematic approach and the rationale for selection of the most appropriate treatment protocol.

«Treatment and stability of open bite malocclusion»

This lecture will describe the treatment approaches of open bite in the different maturational stages, their respective expected clinical stability and the mechanical strategies that can be used to increase stability in the long-term.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
08.30-09.00 Εγγραφές
09.00-11.00 «A systematic approach to diagnosis and treatment of asymmetric malocclusions»
11.00-11.45 Διάλειμμα για καφέ
11.45-14.00 «Treatment and stability of open bite malocclusion»