Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Ακαδημαϊκά Ιδρύματα

Τμήμα Οδοντιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Οδοντιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Οδοντιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Οδοντιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Ορθοδοντικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Ορθοδοντικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Βιβλιογραφικές Βάσεις Δεδομένων

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες βιβλιοθήκης Α.Π.Θ.

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες βιβλιοθήκης Α.Π.Θ.

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης Ε.Κ.Π.Α.

Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης Ε.Κ.Π.Α.

National Library of Medicine

Ορθοδοντικές Εταιρείες

World Federation of Orthodontists (WFO)

World Federation of Orthodontists (WFO)

European Federation of Orthodontics (FEO)

European Federation of Orthodontics (FEO)

European Federation of Orthodontics Specialists (EFOSA)

European Federation of Orthodontics Specialists (EFOSA)

European Orthodontic Society (EOS)

European Orthodontic Society (EOS)

American Association of Orthodontics (AAO)

American Association of Orthodontics (AAO)

British Orthodontic Society

British Orthodontic Society

German Orthodontic Society

German Orthodontic Society

Greater Philadelphia Society of Orthodontics

Greater Philadelphia Society of Orthodontics