Ημερίδα 21.03.2009, Εαρινή Σύνοδος

Ημερίδα 21.03.2009, Εαρινή Σύνοδος